M?A & S? KI?N

L? h?i ti?ng Nh?t là gì? Bình lu?n t? v?n hóa truy?n th?ng ??n ba l? h?i l?n!

TIN T?C

28/10/2021
Chúng t?i ?? xu?t b?n m?t bài báo m?i.

H?Y CH?I
KARUTA!

B?n có bi?t ? ngh?a c?a ?i?u này…

B?I VI?T M?I

KH?M PH? TH?M

QUAN T?M ??N NH?T B?N?

T?I SAO B?N KH?NG H?C TI?NG NH?T V?I CH?NG T?I?

B?T ??U H?C TI?NG NH?T V?I H?C VI?N NH?N L?C

M?T TRONG NH?NG TR??NG L?N NH?T ? NH?T B?N

C?C B?I H?C TINH CH?NH ???C PH? BI?N

H?C TR?C TUY?N

 • Có th? tham gia m?t bu?i h?c th? mi?n phí
 • Các khóa h?c ?a d?ng cho m?i nhu c?u
 • Có th? tham gia m?t bu?i h?c th? mi?n phí

TR??NG TOKYO, OSAKA

 • Cung c?p ch??ng trình gi?ng d?y t?t nh?t cho b?n
 • K?t b?n m?i h?c ti?ng Nh?t
 • Nhi?u c? h?i ?? th?c hành ti?ng Nh?t

H?Y H??NG T?I M?T TR?NH ?? TI?NG NH?T CAO H?N

T?I TR??NG NH?T NG? HUMAN ACADEMY!

M?T TRONG NH?NG TR??NG NH?T NG? N?I TI?NG NH?T!

T?O RA NHI?U H?C SINH ???C CH?NG NH?N JLPT N1!

H?C TR?C TUY?N

 • Có th? h?c cùng v?i các b?n trên kh?p th? gi?i
 • Các khóa h?c ?a d?ng cho m?i nhu c?u
 • Có th? tham gia m?t bu?i h?c th? mi?n phí

TR??NG TOKYO, OSAKA

 • H? tr? b?n ??t ???c m?c tiêu h?c ti?ng Nh?t c?a mình!
 • M?i tr??ng h?c t?p hoàn h?o ?? h?c ti?ng Nh?t!
 • K?t b?n m?i h?c ti?ng Nh?t

QUAN T?M ??N NH?T B?N?

T?I SAO B?N KH?NG H?C TI?NG NH?T V?I CH?NG T?I?

B?T ??U H?C TI?NG NH?T V?I H?C VI?N NH?N L?C

M?T TRONG NH?NG TR??NG L?N NH?T ? NH?T B?N

C?C B?I H?C TINH CH?NH ???C PH? BI?N

H?C TR?C TUY?N

 • Có th? tham gia m?t bu?i h?c th? mi?n phí
 • Các khóa h?c ?a d?ng cho m?i nhu c?u
 • Có th? tham gia m?t bu?i h?c th? mi?n phí

TR??NG TOKYO, OSAKA

 • Cung c?p ch??ng trình gi?ng d?y t?t nh?t cho b?n
 • K?t b?n m?i h?c ti?ng Nh?t
 • Nhi?u c? h?i ?? th?c hành ti?ng Nh?t

H?Y H??NG T?I M?T TR?NH ?? TI?NG NH?T CAO H?N

T?I TR??NG NH?T NG? HUMAN ACADEMY!

M?T TRONG NH?NG TR??NG NH?T NG? N?I TI?NG NH?T!

T?O RA NHI?U H?C SINH ???C CH?NG NH?N JLPT N1!

H?C TR?C TUY?N

 • Có th? h?c cùng v?i các b?n trên kh?p th? gi?i
 • Các khóa h?c ?a d?ng cho m?i nhu c?u
 • Có th? tham gia m?t bu?i h?c th? mi?n phí

TR??NG TOKYO, OSAKA

 • H? tr? b?n ??t ???c m?c tiêu h?c ti?ng Nh?t c?a mình!
 • M?i tr??ng h?c t?p hoàn h?o ?? h?c ti?ng Nh?t!
 • K?t b?n m?i h?c ti?ng Nh?t